JeyKey

produccions AV

JeyKey produccions AV    

          

Skype Me!

                                                                  

 

Català

JeyKey produccions AV neix com totes les iniciatives, amb la intenció de guanyar-nos la vida amb allò que sabem i volem fer, però també amb la voluntat d'aportar alguna cosa més al saturat mercat de serveis audiovisuals.

Els nostres serveis professionals cobreixen tant el suport a la realització com la realització de curtmetratges, documentals, programes per televisió, videoclips musicals, reportatges d'events ( artístics, culturals, esportius, lúdics, casaments, comiats, aniversaris, batejos,... ), projeccions, ...

Per cobrir aquests serveis disposem de dues línies de treball, sense deixar de banda en cap de les dues la professionalitat i el gust per la nostra feina:

                           Línia A: Per tots aquells qui necessiten d'una qualitat professional a bon preu i a curt termini.

                           Línia B: Per aquells a qui l'aport artístic és el més important.

 

 Link sèrie humor N-II: https://www.facebook.com/N.II.seriehumor 

                                    https://www.youtube.com/playlist?list=PLpxifsw8-s77cwpQ-YGnemGEHQogQT1WP 

 

 


 ( consulta els preus per e-mail : JeyKey.produccionsAV@gmail.com )

 

 

 

 

Español

JeyKey producciones AV nace como todas las iniciativas, con la intención de ganarnos la vida con aquello que sabemos y queremos hacer, pero también con la voluntad de aportar algo mas al saturado mercado de servicios audiovisuales.

Nuestros servicios profesionales cubren tanto el soporte a la realización como la realización de cortometrajes, documentales, programas para televisión, videoclips musicales, reportajes de eventos ( artísticos, culturales, deportivos, lúdicos, bodas, despedidas, aniversarios, bautizos,... ), proyecciones, ...

Para cubrir estos servicios disponemos de dos líneas de trabajo, sin olvidar nunca la profesionalidad y el gusto por nuestro trabajo:

                            Línea A: Para todos quienes necesitan calidad profesional a buen precio y en un breve plazo.

                            Línea B: Para aquellos a quienes el aporte artístico es lo mas importante.

 

 

 ( consulta los precios por e-mail : JeyKey.produccionsAV@gmail.com )

 

 

 

English

JeyKey productions AV is born like all initiatives, with the intention of living with what we know and we want to make, but also with the willing of bringing something more in the saturated audiovisual services
market.

Our professional services cover the support to the realization as well as the realization of shorts, documentaries,
television programs, video clips, reports of events (artistic, cultural, sport, hobbies, weddings, farewells, baptisms, birthdays, ... ), projections...

To cover these services we have two working lines, while never forgetting the professionalism and love for our work:

                             Line A: For all who need professional quality at a good price in the shortest time.

                                                                                                                                                                                              Line B: For those for whom the most important is the artistic view.
QUI SOM / QUIEN SOMOS / ABOUT US
   

VIDEOCLIP


NOCES / BODAS / MARRIAGE

REPORTATGES / REPORTAJES / REPORTS 

ART WORKS / DOCUMENTALS, CURTS, PROJECCIONS,...

PUBLICITY / PUBLICITAT

COMMUNITY MANAGER 

             


                              
                                                           JeyKey.produccionsAV@gmail.com